Kar Wah Leung, Alice ST Wong
Spermatogenesis. 2013 Jul 1; 3(3): e26391. Published online 2013 Sep 13. doi: 10.4161/spmg.26391
PMCID:
PMC3861174

Is Cited by the Following 6 Articles in this Archive:

Adejuwon Adewale Adeneye, Joseph Abayomi Olagunju, Babatunde Adekunle Murtala
Evid Based Complement Alternat Med. 2019; 2019: 7693010. Published online 2019 Aug 14. doi: 10.1155/2019/7693010
PMCID:
PMC6710732
Akram Hosseini, Samad Zare, Zahra Borzouei, Firouz Ghaderi Pakdel
Int J Reprod Biomed (Yazd) 2018 Nov; 16(11): 711–718.
PMCID:
PMC6350852
Shu-Chiu Wang, Shu-Chen Wang, Chia-Jung Li, Ching-Heng Lin, Hsiao-Lin Huang, Liang-Miin Tsai, Chiung-Hung Chang
J Clin Med. 2018 Sep; 7(9): 239. Published online 2018 Aug 24. doi: 10.3390/jcm7090239
PMCID:
PMC6162825
Md. Jakaria, Joonsoo Kim, Govindarajan Karthivashan, Shin-Young Park, Palanivel Ganesan, Dong-Kug Choi
J Ginseng Res. 2019 Apr; 43(2): 163–171. Published online 2018 Jan 31. doi: 10.1016/j.jgr.2018.01.001
PMCID:
PMC6437449
Hyun Jun Park, Yean Kyoung Koo, Min Jung Park, Yoon Kyung Hwang, Sung Yeoun Hwang, Nam Cheol Park
World J Mens Health. 2017 Dec; 35(3): 170–177. Published online 2017 Oct 25. doi: 10.5534/wjmh.17031
PMCID:
PMC5746488
Li Zhou, Qiuling Huang, Rong Wang, Jie Zhou, Aicui Ma, Liming Chong, Yubing Wu, Yong Wang, Li Xu, Ying Chen, Yuling Jia, Bo Gui, Zuyue Sun
Evid Based Complement Alternat Med. 2016; 2016: 3175902. Published online 2016 Dec 12. doi: 10.1155/2016/3175902
PMCID:
PMC5183796