Logo of bmcgastBioMed Central web siteSearchManuscript submissionRegistrationJournal front page

Volume 21;  2021

Case Reports

Yosuke Aihara, Kei Moriya, Naotaka Shimozato, Shinsaku Nagamatsu, Shinya Kobayashi, Masakazu Uejima, Hideki Matsuo, Eiwa Ishida, Hideo Yagi, Toshiya Nakatani, Hitoshi Yoshiji, Eiryo Kikuchi
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 6. Published online 2021 Jan 6. doi: 10.1186/s12876-020-01589-1
PMCID:
PMC7789587
Yoshito Oka, Shigetsugu Takano, Yusuke Kouchi, Katsunori Furukawa, Tsukasa Takayashiki, Satoshi Kuboki, Daisuke Suzuki, Nozomu Sakai, Shingo Kagawa, Isamu Hosokawa, Takashi Mishima, Takanori Konishi, Takashi Kishimoto, Masayuki Ohtsuka
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 9. Published online 2021 Jan 6. doi: 10.1186/s12876-020-01587-3
PMCID:
PMC7789346
Akihiro Yoshida, Yasutake Uchima, Naoki Hosaka, Kosuke Minaga, Masatoshi Kudo
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 11. Published online 2021 Jan 6. doi: 10.1186/s12876-020-01592-6
PMCID:
PMC7788689
Naoki Oshima, Yoshiyuki Mishima, Kotaro Shibagaki, Kousaku Kawashima, Norihisa Ishimura, Fumiyoshi Ikejiri, Chie Onishi, Takahiro Okada, Masaya Inoue, Ichiro Moriyama, Junji Suzumiya, Yoshikazu Kinoshita, Shunji Ishihara
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 19. Published online 2021 Jan 6. doi: 10.1186/s12876-020-01584-6
PMCID:
PMC7789270
Masaaki Yoshikawa, Hiroki Kinoshita, Naoki Nishimura, Rieko Takai, Takuya Matsuda, Satoshi Nakatani, Erika Shioyama, Kosuke Takeda, Hitoshi Yoshiji
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 27. Published online 2021 Jan 13. doi: 10.1186/s12876-020-01595-3
PMCID:
PMC7805200
Takeshi Okamoto, Takaaki Yoshimoto, Katsuyuki Fukuda
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 29. Published online 2021 Jan 19. doi: 10.1186/s12876-021-01607-w
PMCID:
PMC7816477
A. G. Gravina, A. Tessitore, V. M. Ormando, F. Nagar, M. Romeo, M. R. Amato, M. Dallio, C. Loguercio, A. Federico, M. Romano, F. Ferraro
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 31. Published online 2021 Jan 21. doi: 10.1186/s12876-021-01603-0
PMCID:
PMC7819233
Yu-Yan Zhang, Shan Li, Xiang-Lei Yuan, Bing Hu
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 46. Published online 2021 Feb 2. doi: 10.1186/s12876-021-01624-9
PMCID:
PMC7852095
László Andrási, Zoltán Szepes, László Tiszlavicz, György Lázár, Attila Paszt
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 47. Published online 2021 Feb 2. doi: 10.1186/s12876-021-01625-8
PMCID:
PMC7852100
I.-J.u Wu, Jia-Huei Tsai, Cheng-Maw Ho
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 50. Published online 2021 Feb 2. doi: 10.1186/s12876-021-01632-9
PMCID:
PMC7856745
Tong-Hui Xie, Peng Su, Jian-Guo Hong, Hui Zhang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 57. Published online 2021 Feb 9. doi: 10.1186/s12876-021-01628-5
PMCID:
PMC7874450
Keinosuke Hizuka, Shin-ichiro Hagiwara, Takatoshi Maeyama, Hitoshi Honma, Masanobu Kawai, Kiwamu Akagi, Michiko Yasuhara, Naohiro Tomita, Yuri Etani
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 60. Published online 2021 Feb 10. doi: 10.1186/s12876-021-01646-3
PMCID:
PMC7876783
Katherine A. Baugh, Svetang Desai, George Van Buren 2nd, William E. Fisher, Carlos A. Farinas, Sadhna Dhingra
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 66. Published online 2021 Feb 12. doi: 10.1186/s12876-021-01641-8
PMCID:
PMC7881451
Rong Wang, Jinyan He, Zhengquan Chen, Kunming Wen
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 82. Published online 2021 Feb 23. doi: 10.1186/s12876-021-01662-3
PMCID:
PMC7903620
Yong-Guang Yang, Wei-Feng Chen, Wei-Heng Mai, Xiao-Fang Li, Hong-Lian Zhou, Li-Juan Liu, Ming-Yi Li
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 84. Published online 2021 Feb 23. doi: 10.1186/s12876-021-01666-z
PMCID:
PMC7903738
Ken Miyabe, Motonobu Saito, Kei Koyama, Michinobu Umakoshi, Yukinobu Ito, Makoto Yoshida, Yukitsugu Kudo-Asabe, Katsuharu Saito, Hiroshi Nanjo, Daichi Maeda, Keisuke Matsusaka, Akiteru Goto, Koji Kono
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 97. Published online 2021 Mar 2. doi: 10.1186/s12876-021-01683-y
PMCID:
PMC7927216
Moiz Ahmed, Ahmed Al-Khazraji, Umer Syed, Tasur Seen, Aaron Walfish
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 104. Published online 2021 Mar 4. doi: 10.1186/s12876-021-01691-y
PMCID:
PMC7934532
Trisha Satya Pasricha, Bharati Kochar
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 106. Published online 2021 Mar 5. doi: 10.1186/s12876-021-01695-8
PMCID:
PMC7934248
Sohji Nishina, Yasuyuki Tomiyama, Katsuya Ikuta, Yasuaki Tatsumi, Yasumichi Toki, Ayako Kato, Koichi Kato, Naoko Yoshioka, Kyo Sasaki, Yuichi Hara, Keisuke Hino
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 111. Published online 2021 Mar 5. doi: 10.1186/s12876-021-01674-z
PMCID:
PMC7934381
Nikolaos Melas, Rasjan Amin, Paula Gyllemark, Amil Haji Younes, Sven Almer
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 128. Published online 2021 Mar 20. doi: 10.1186/s12876-021-01664-1
PMCID:
PMC7980341
Shuwen Du, Shanbing Yang, Kangmei Jia, Peng Du, Limin Zhang, Jiheng Wang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 133. Published online 2021 Mar 22. doi: 10.1186/s12876-021-01702-y
PMCID:
PMC7986496
John Yeh, James Carroll
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 134. Published online 2021 Mar 23. doi: 10.1186/s12876-021-01725-5
PMCID:
PMC7989002
Xiaojuan Zou, Zhongqi Fan, Ling Zhao, Weiling Xu, Jin Zhang, Zhenyu Jiang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 148. Published online 2021 Apr 1. doi: 10.1186/s12876-021-01736-2
PMCID:
PMC8017665
Wen Wang, Dazhou Li, Linfu Zheng, Hongli Zhan
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 150. Published online 2021 Apr 1. doi: 10.1186/s12876-021-01731-7
PMCID:
PMC8017772
Xuemei Liu, Xinglong Wu, Biguang Tuo, Huichao Wu
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 151. Published online 2021 Apr 6. doi: 10.1186/s12876-021-01686-9
PMCID:
PMC8022400
Nóra Ledó, Ákos Géza Pethő
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 158. Published online 2021 Apr 8. doi: 10.1186/s12876-021-01730-8
PMCID:
PMC8028736
Atsushi Yamaguchi, Takuro Hamada, Kaoru Wada, Riho Moriuchi, Kanae Tao, Hirona Konishi, Yuzuru Tamaru, Ryusaku Kusunoki, Toshio Kuwai, Hirotaka Kouno, Kohei Ishiyama, Naoto Hadano, Takeshi Sudo, Naoyuki Toyota, Junichi Zaitsu, Kazuya Kuraoka, Hiroshi Kohno
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 162. Published online 2021 Apr 13. doi: 10.1186/s12876-021-01744-2
PMCID:
PMC8045350
Yun-Ping Tang, Jing-Yu Gong, Kenneth D. R. Setchell, Wujuan Zhang, Jing Zhao, Jian-She Wang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 163. Published online 2021 Apr 13. doi: 10.1186/s12876-021-01749-x
PMCID:
PMC8045390
Yilei Wu, Jun Gong, Wei Xiong, Xiaojiong Yu, Xiangyu Lu
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 164. Published online 2021 Apr 13. doi: 10.1186/s12876-021-01753-1
PMCID:
PMC8045313
Supangat, Henggar Allest Pratama, Nanda Eka Sri Sejati, Brenda Desy Romadhon, Ina Sulistyani
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 165. Published online 2021 Apr 13. doi: 10.1186/s12876-021-01752-2
PMCID:
PMC8045218
Elaine N. Gitonga, Haitao Shen
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 176. Published online 2021 Apr 17. doi: 10.1186/s12876-021-01760-2
PMCID:
PMC8052854
Qiang Wang, Zeinab Charmchi, Ilena C. George
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 179. Published online 2021 Apr 20. doi: 10.1186/s12876-021-01758-w
PMCID:
PMC8056557
Maki Amano, Yasuo Amano, Ryo Takagi, Xiaoyan Tang, Yuko Omori, Masahiro Okada
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 183. Published online 2021 Apr 20. doi: 10.1186/s12876-021-01767-9
PMCID:
PMC8058999
Fernando Sierra-Arango, Cathalina Vergara-Cabra, Mariana Vásquez-Roldan, Erika D. Pérez-Riveros
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 187. Published online 2021 Apr 22. doi: 10.1186/s12876-021-01762-0
PMCID:
PMC8061874
Mahmoud Tabbal, Abdullah Mahmoud Alkhalifa, Abdullah Saleh AlQattan, Mohammed AlJawad, Mansour Ahmed Tawfeeq, Mohammed Saad Al Qahtani
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 191. Published online 2021 Apr 27. doi: 10.1186/s12876-021-01778-6
PMCID:
PMC8077760
Zhijie Lv, Xiaoqi Zhang, Li Wu
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 193. Published online 2021 Apr 27. doi: 10.1186/s12876-021-01780-y
PMCID:
PMC8077752
Abhirami Venugopal, Jessie Gillick-Walker, Agnes Michalczyk, Mustafa Khasraw, M. Leigh Ackland
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 194. Published online 2021 Apr 27. doi: 10.1186/s12876-021-01705-9
PMCID:
PMC8080317
Heng Yeh, Ren-Chin Wu, Wen-Sy Tsai, Chia-Jung Kuo, Ming-Yao Su, Cheng-Tang Chiu, Puo-Hsien Le
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 206. Published online 2021 May 8. doi: 10.1186/s12876-021-01801-w
PMCID:
PMC8106151
Yosuke Shimodaira, So Takahashi, Katsunori Iijima
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 207. Published online 2021 May 8. doi: 10.1186/s12876-021-01803-8
PMCID:
PMC8105910
Xia Qiu, Yajie Meng, Meiqin Lu, Chuan Tian, Min Wang, Junwen Zhang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 208. Published online 2021 May 8. doi: 10.1186/s12876-021-01804-7
PMCID:
PMC8105924

Research

Hirosuke Kuroki, Akira Sugita, Kazutaka Koganei, Kenji Tatsumi, Ryo Futatsuki, Eiichi Nakao, Nao Obara, Katsuhiko Arai
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 168. Published online 2021 Apr 13. doi: 10.1186/s12876-021-01751-3
PMCID:
PMC8045380
Xing-Xing Liu, Jun Su, Yuan-yuan Long, Miao He, Zhao-Qiong Zhu
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 169. Published online 2021 Apr 13. doi: 10.1186/s12876-021-01757-x
PMCID:
PMC8045238
Masoud Keikha, Mohsen Karbalaei
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 181. Published online 2021 Apr 20. doi: 10.1186/s12876-021-01764-y
PMCID:
PMC8056685
Liangliang Yan, Yanqiao Ren, Kun Qian, Xuefeng Kan, Hongsen Zhang, Lei Chen, Bin Liang, Chuansheng Zheng
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 182. Published online 2021 Apr 20. doi: 10.1186/s12876-021-01765-x
PMCID:
PMC8056675
Kiyoaki Sugiura, Yuki Seo, Takayuki Takahashi, Hideyuki Tokura, Yasuhiro Ito, Motomu Tanaka, Norihiro Kishida, Yusuke Nishi, Yoshihiko Onishi, Hikaru Aoki
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 184. Published online 2021 Apr 20. doi: 10.1186/s12876-021-01771-z
PMCID:
PMC8058969
Sonja Diez, Hanna Müller, Christel Weiss, Vera Schellerer, Manuel Besendörfer
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 186. Published online 2021 Apr 21. doi: 10.1186/s12876-021-01772-y
PMCID:
PMC8061037
Dou Dou, Xiao-kou Li, Qi-sheng Xia, Ying-ying Chen, Yuan-liang Li, Chao Wang, Zhi-rong Qi, Huang-ying Tan
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 188. Published online 2021 Apr 23. doi: 10.1186/s12876-021-01769-7
PMCID:
PMC8066967
Shunichiro Fujiyama, Norio Akuta, Hitomi Sezaki, Mariko Kobayashi, Yusuke Kawamura, Tetsuya Hosaka, Masahiro Kobayashi, Satoshi Saitoh, Fumitaka Suzuki, Yoshiyuki Suzuki, Yasuji Arase, Kenji Ikeda, Hiromitsu Kumada
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 189. Published online 2021 Apr 23. doi: 10.1186/s12876-021-01770-0
PMCID:
PMC8066946
Jie Zhou, Zhichao Huang, Zheng Chen, Fangshen Xu, Rongliang Tong, Shusen Zheng
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 195. Published online 2021 Apr 30. doi: 10.1186/s12876-021-01786-6
PMCID:
PMC8086097
Akihito Sakuraba, Nobuki Nemoto, Noritaka Hibi, Ryo Ozaki, Sotaro Tokunaga, Oki Kikuchi, Shintaro Minowa, Tatsuya Mitsui, Miki Miura, Daisuke Saito, Mari Hayashida, Jun Miyoshi, Minoru Matsuura, Masayoshi Yoneyama, Hiroaki Ohnishi, Tadakazu Hisamatsu
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 197. Published online 2021 May 1. doi: 10.1186/s12876-021-01788-4
PMCID:
PMC8088576
Mohammed Elfatih Hamida, Saud Mohammed Raja, Yemane Seyoum, Isam Mohammed Elkhidir, Freweini Tekle
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 198. Published online 2021 May 1. doi: 10.1186/s12876-021-01789-3
PMCID:
PMC8088660
Hiroyuki Hisada, Yu Takahashi, Manabu Kubota, Haruhisa Shimura, Ei Itobayashi, Kenji Shimura, Akira Nakamura
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 199. Published online 2021 May 1. doi: 10.1186/s12876-021-01791-9
PMCID:
PMC8088714
Yun Ji, Libin Li
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 200. Published online 2021 May 1. doi: 10.1186/s12876-021-01797-3
PMCID:
PMC8088682
Mateusz Jagielski, Michał Zieliński, Jacek Piątkowski, Marek Jackowski
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 202. Published online 2021 May 5. doi: 10.1186/s12876-021-01798-2
PMCID:
PMC8097803
Gabriela Kuftinec, B. Joseph Elmunzer, Sunil Amin, North American Alliance for the Study of Digestive Manifestations of Covid-19
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 205. Published online 2021 May 7. doi: 10.1186/s12876-021-01796-4
PMCID:
PMC8102844
Hsu-Heng Yen, Pei-Yuan Su, I.-L.ing Liu, Ya-Huei Zeng, Siou-Ping Huang, Yu-Chun Hsu, Po-Ke Hsu, Yang-Yuan Chen
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 209. Published online 2021 May 8. doi: 10.1186/s12876-021-01792-8
PMCID:
PMC8105932
Chuandong Sun, Zhu Li, Zheng Shi, Guichen Li
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 210. Published online 2021 May 8. doi: 10.1186/s12876-021-01799-1
PMCID:
PMC8105912
Keshu Shan, Hongpeng Lu, Zhixin Zhang, Jiarong Xie, Lu Xu, Weihong Wang, Chunjiu Hu, Lei Xu
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 213. Published online 2021 May 10. doi: 10.1186/s12876-021-01783-9
PMCID:
PMC8111781
Ying Zhu, Wen Xu, Wei Hu, Fang Wang, Yan Zhou, Jianguo Xu, Wei Gong
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 214. Published online 2021 May 10. doi: 10.1186/s12876-021-01787-5
PMCID:
PMC8111717
Nguyen Van Thai, Nguyen Tien Thinh, Thai Doan Ky, Mai Hong Bang, Dinh Truong Giang, Le Ngoc Ha, Mai Hong Son, Dao Duc Tien, Hyun Woong Lee
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 216. Published online 2021 May 12. doi: 10.1186/s12876-021-01805-6
PMCID:
PMC8114697
Erika Aparecida Silveira, Annelisa Silva e Alves de Carvalho Santos, Jessivane Nascimento Ribeiro, Matias Noll, Ana Paula dos Santos Rodrigues, Cesar de Oliveira
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 217. Published online 2021 May 12. doi: 10.1186/s12876-021-01806-5
PMCID:
PMC8114515

Review

Consolato Sergi, Vincenzo Villanacci, Antonio Carroccio
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 5. Published online 2021 Jan 6. doi: 10.1186/s12876-020-01568-6
PMCID:
PMC7788993

Study Protocol

Bomi Park, Jae Kwan Jun, Byung Chang Kim, Kui Son Choi, Mina Suh, The Expert Advisory Committee, The Monitoring Committee, Center for Korean Colonoscopy Screening Pilot Study, The Research Team on the Protocol Development of Pilot study
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 36. Published online 2021 Jan 26. doi: 10.1186/s12876-021-01610-1
PMCID:
PMC7836193
Berbel L. M. Ykema, Tanya M. Bisseling, Manon C. W. Spaander, Leon M. G. Moons, Dorien van der Biessen-van Beek, Lisette Saveur, Martijn Kerst, Sasja F. Mulder, Ronald de Wit, Danielle Zweers, Gerrit A. Meijer, Jos H. Beijnen, Iris Lansdorp-Vogelaar, Flora E. van Leeuwen, Petur Snaebjornsson, Monique E. van Leerdam
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 67. Published online 2021 Feb 12. doi: 10.1186/s12876-021-01639-2
PMCID:
PMC7881638
Magda Teresa Thomsen, Julie Høgh, Andreas Dehlbæk Knudsen, Anne Marie Reimer Jensen, Marco Gelpi, Gerda E. Villadsen, Rozeta Abazi, Peter Holland-Fischer, Lars Køber, Otto Clemmesen, Paul Suno Krohn, Jens Hillingsø, Tina Vilsbøll, Tor Biering-Sørensen, Klaus Fuglsang Kofoed, Børge Grønne Nordestgaard, Allan Rasmussen, Susanne Dam Nielsen
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 145. Published online 2021 Apr 1. doi: 10.1186/s12876-021-01733-5
PMCID:
PMC8017840
Chang Woo Kim, Hyunjin Kim, Hyoung Rae Kim, Bong-Hyeon Kye, Hyung Jin Kim, Byung Soh Min, Tae Jeong Oh, Sungwhan An, Suk-Hwan Lee
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 173. Published online 2021 Apr 15. doi: 10.1186/s12876-021-01759-9
PMCID:
PMC8050895
Patrik Nasr, Fredrik Iredahl, Nils Dahlström, Karin Rådholm, Pontus Henriksson, Gunnar Cedersund, Olof Dahlqvist Leinhard, Tino Ebbers, Joakim Alfredsson, Carl-Johan Carlhäll, Peter Lundberg, Stergios Kechagias, Mattias Ekstedt
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 180. Published online 2021 Apr 20. doi: 10.1186/s12876-021-01763-z
PMCID:
PMC8056630

Technical Advance

Shaohe Wang, Yang Yue, Wenjie Zhang, Qiaoyu Liu, Beicheng Sun, Xitai Sun, Decai Yu
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 138. Published online 2021 Mar 26. doi: 10.1186/s12876-021-01726-4
PMCID:
PMC7995593

Research Articles

Qingshan Li, Yue Wang, Tao Ma, Fenggang Ren, Fan Mu, Rongqian Wu, Yi Lv, Bo Wang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 1. Published online 2021 Jan 6. doi: 10.1186/s12876-020-01553-z
PMCID:
PMC7789364
Xiaoyu Sun, Shunxiong Tang, Binbin Hou, Zhijun Duan, Zhen Liu, Yang Li, Shoucheng He, Qiuming Wang, Qingyong Chang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 2. Published online 2021 Jan 6. doi: 10.1186/s12876-020-01532-4
PMCID:
PMC7789354
Zhu Chen, Xiaolong Huang, Na Han, Yanxia Guo, Jing Chen, Yaogui Ning, Minwei Zhang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 3. Published online 2021 Jan 6. doi: 10.1186/s12876-020-01572-w
PMCID:
PMC7789165
Shanshan Chen, Haijun Huang, Wei Huang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 4. Published online 2021 Jan 6. doi: 10.1186/s12876-020-01576-6
PMCID:
PMC7788863
Tingting Yang, Xuan Gu, Lizhou Jia, Jiaojiao Guo, Qi Tang, Jin Zhu, Wei Zhao, Zhenqing Feng
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 7. Published online 2021 Jan 6. doi: 10.1186/s12876-020-01588-2
PMCID:
PMC7789404
Shunsuke Watanabe, Jun Miyoshi, Masao Toki, Komei Kambayashi, Shuichi Kitada, Takeshi Nosaka, Tomoyuki Goto, Hirotaka Ota, Kazushige Ochiai, Koichi Gondo, Nobuhito Ikeuchi, Shujiro Tsuji, Kenji Nakamura, Junji Shibahara, Tadakazu Hisamatsu
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 8. Published online 2021 Jan 6. doi: 10.1186/s12876-020-01583-7
PMCID:
PMC7789690
Pakanat Decharatanachart, Roongruedee Chaiteerakij, Thodsawit Tiyarattanachai, Sombat Treeprasertsuk
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 10. Published online 2021 Jan 6. doi: 10.1186/s12876-020-01585-5
PMCID:
PMC7788739
Xian Qin, Cai-Yuan Liu, Yi-Lin Xiong, Tao Bai, Lei Zhang, Xiao-Hua Hou, Jun Song
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 12. Published online 2021 Jan 6. doi: 10.1186/s12876-020-01591-7
PMCID:
PMC7789259
Kwangwoo Nam, Sang Hyoung Park, Jun Ho Oh, Ho-Su Lee, Soomin Noh, Jae Cheol Park, Jin Yong Kim, Eun Hye Oh, Jeongseok Kim, Nam Seok Ham, Sung Wook Hwang, Dong-Hoon Yang, Byong Duk Ye, Jeong-Sik Byeon, Seung-Jae Myung, Suk-Kyun Yang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 13. Published online 2021 Jan 6. doi: 10.1186/s12876-020-01597-1
PMCID:
PMC7789344
Mei Luo, Xiaojun Zhuang, Zhenyi Tian, Lishou Xiong
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 14. Published online 2021 Jan 6. doi: 10.1186/s12876-020-01577-5
PMCID:
PMC7788881
Huiwen Lu, Bochao Zhao, Rui Huang, Yimeng Sun, Zirui Zhu, Huimian Xu, Baojun Huang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 15. Published online 2021 Jan 6. doi: 10.1186/s12876-020-01578-4
PMCID:
PMC7789278
Junya Arai, Jun Kato, Nobuo Toda, Ken Kurokawa, Chikako Shibata, Shigeyuki Kurosaki, Kazuyoshi Funato, Mayuko Kondo, Kaoru Takagi, Kentaro Kojima, Takamasa Ohki, Michiharu Seki, Kazumi Tagawa
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 16. Published online 2021 Jan 6. doi: 10.1186/s12876-020-01580-w
PMCID:
PMC7789673
Zhemin Shen, Xueqiao Wang, Zili Zhen, Yao Wang, Peilong Sun
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 17. Published online 2021 Jan 6. doi: 10.1186/s12876-020-01579-3
PMCID:
PMC7789414
Naoki Mita, Takuji Iwashita, Akihiko Senju, Hironao Ichikawa, Yuhei Iwasa, Shinya Uemura, Ichiro Yasuda, Masahito Shimizu
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 18. Published online 2021 Jan 6. doi: 10.1186/s12876-020-01582-8
PMCID:
PMC7788968
Chih-Wen Lin, Tsung-Chin Wu, Hung-Yu Lin, Chao-Ming Hung, Pei-Min Hsieh, Jen-Hao Yeh, Pojen Hsiao, Ya-Ling Huang, Yu-Chan Li, Ya-Chin Wang, Chih-Wen Shu, Yaw-Sen Chen
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 20. Published online 2021 Jan 7. doi: 10.1186/s12876-020-01586-4
PMCID:
PMC7788698
Koichiro Tsutsumi, Toru Ueki, Yasuhiro Noma, Kunihiro Omonishi, Kyotaro Ohno, Soichiro Kawahara, Takashi Oda, Hironari Kato, Hiroyuki Okada
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 21. Published online 2021 Jan 7. doi: 10.1186/s12876-020-01590-8
PMCID:
PMC7789626
Fahima Dossa, Olivia Megetto, Mafo Yakubu, David D. Q. Zhang, Nancy N. Baxter
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 22. Published online 2021 Jan 7. doi: 10.1186/s12876-020-01561-z
PMCID:
PMC7792218
Zhichao Hu, Meixuan Li, Liang Yao, Yinshu Wang, Enkang Wang, Jianye Yuan, Fengyun Wang, Kehu Yang, Zhaoxiang Bian, Linda L. D. Zhong
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 23. Published online 2021 Jan 7. doi: 10.1186/s12876-020-01593-5
PMCID:
PMC7791666
Takeshi Urade, Juan Manuel Verde, Alain García Vázquez, Konstanze Gunzert, Patrick Pessaux, Jacques Marescaux, Mariano Eduardo Giménez
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 24. Published online 2021 Jan 9. doi: 10.1186/s12876-021-01600-3
PMCID:
PMC7797115
Matthias Claus, Christoph Antoni, Bernd Hofmann
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 25. Published online 2021 Jan 9. doi: 10.1186/s12876-021-01601-2
PMCID:
PMC7797104
Lijie Zhang, Qing Li, Joyman Makamure, Dan Zhao, Ziyi Liu, Chuansheng Zheng, Bin Liang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 26. Published online 2021 Jan 10. doi: 10.1186/s12876-021-01599-7
PMCID:
PMC7798314
Akihiro Matsumi, Hironari Kato, Toru Ueki, Etsuji Ishida, Masahiro Takatani, Masakuni Fujii, Masaki Wato, Tatsuya Toyokawa, Ryo Harada, Hirofumi Tsugeno, Minoru Matsubara, Hiroshi Matsushita, Hiroyuki Okada
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 28. Published online 2021 Jan 13. doi: 10.1186/s12876-020-01594-4
PMCID:
PMC7807901
Yen-Chun Chen, Ping-Hung Ko, Chi-Che Lee, Chih-Wei Tseng, Kuo-Chih Tseng
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 30. Published online 2021 Jan 21. doi: 10.1186/s12876-021-01606-x
PMCID:
PMC7818549
Yong Eun Park, Soo Jung Park, Jae Jun Park, Jae Hee Cheon, TaeIl Kim, Won Ho Kim
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 32. Published online 2021 Jan 21. doi: 10.1186/s12876-021-01609-8
PMCID:
PMC7819164
Laura Mühl, Emily Becker, Tanja M. Müller, Raja Atreya, Imke Atreya, Markus F. Neurath, Sebastian Zundler
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 33. Published online 2021 Jan 22. doi: 10.1186/s12876-021-01604-z
PMCID:
PMC7821503
Dingcheng Shen, Caixi Tang, Shuai Zhu, Gengwen Huang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 34. Published online 2021 Jan 22. doi: 10.1186/s12876-020-01598-0
PMCID:
PMC7821474
Chunyu Lu, Shaoshan Tang, Xiaoyue Zhang, Yang Wang, Kaiming Wang, Peng Shen
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 35. Published online 2021 Jan 25. doi: 10.1186/s12876-021-01608-9
PMCID:
PMC7836171
Ilnar F. Shaidullov, Dina M. Sorokina, Farit G. Sitdikov, Anton Hermann, Sayar R. Abdulkhakov, Guzel F. Sitdikova
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 37. Published online 2021 Jan 26. doi: 10.1186/s12876-021-01613-y
PMCID:
PMC7836204
Tongbo Wang, Yan Wu, Hong Zhou, Chaorui Wu, Xiaojie Zhang, Yingtai Chen, Dongbing Zhao
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 38. Published online 2021 Jan 26. doi: 10.1186/s12876-021-01618-7
PMCID:
PMC7836166
Corinne Légeret, Céline Rüttimann, Hans Fankhauser, Henrik Köhler
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 39. Published online 2021 Jan 26. doi: 10.1186/s12876-021-01619-6
PMCID:
PMC7836148
Jongbeom Shin, Boram Cha, Jin-Seok Park, Weonjin Ko, Kye Sook Kwon, Jin-Woo Lee, Hyung Kil Kim, Yong Woon Shin
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 40. Published online 2021 Jan 28. doi: 10.1186/s12876-021-01611-0
PMCID:
PMC7842074
Ammar Salehi-sahlabadi, Samaneh Sadat, Sara Beigrezaei, Makan Pourmasomi, Awat Feizi, Reza Ghiasvand, Amir Hadi, Cain C. T. Clark, Maryam Miraghajani
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 41. Published online 2021 Jan 28. doi: 10.1186/s12876-021-01612-z
PMCID:
PMC7844966
Sabyasachi Bakshi, Nilay Mandal
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 42. Published online 2021 Jan 28. doi: 10.1186/s12876-021-01614-x
PMCID:
PMC7844962
Mimi Zhou, Nan Yang, Xin Xing, Danyan Chang, Juan Li, Jiang Deng, Yi Chen, Chunhua Hu, Rou Zhang, Xiaolan Lu, Yingren Zhao, Yingli He
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 43. Published online 2021 Jan 28. doi: 10.1186/s12876-021-01615-w
PMCID:
PMC7845112
Xi Li, Ricardo Paz-Fumagalli, Weiping Wang, Beau B. Toskich, John A. Stauffer, Gregory T. Frey, J. Mark McKinney, Justin H. Nguyen
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 44. Published online 2021 Jan 28. doi: 10.1186/s12876-021-01620-z
PMCID:
PMC7844943
Chikamasa Ichita, Akiko Sasaki, Chihiro Sumida, Karen Kimura, Takashi Nishino, Junichi Tasaki, Sakue Masuda, Kazuya Koizumi, Jun Kawachi, Makoto Kako
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 45. Published online 2021 Feb 1. doi: 10.1186/s12876-021-01616-9
PMCID:
PMC7851914
Zhongyuan Lin, Yimin Wang, Shiqing Lin, Decheng Liu, Guohui Mo, Hui Zhang, Yunling Dou
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 48. Published online 2021 Feb 2. doi: 10.1186/s12876-021-01626-7
PMCID:
PMC7852366
Jia Luo, Wen Tang, Mengran Wang, Yao Xiao, Manhong Tan, Chunyan Jiang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 49. Published online 2021 Feb 2. doi: 10.1186/s12876-021-01629-4
PMCID:
PMC7856786
Pierleone Lucatelli, Gianluca De Rubeis, Bianca Rocco, Fabrizio Basilico, Alessandro Cannavale, Aurelio Abbatecola, Pier Giorgio Nardis, Mario Corona, Stefania Brozetti, Carlo Catalano, Mario Bezzi
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 51. Published online 2021 Feb 3. doi: 10.1186/s12876-021-01631-w
PMCID:
PMC7860015
Chang Liu, Fang Yang, Wenming Zhang, Weiqun Ao, Yongyu An, Cui Zhang, Bailing Dai, Cailing Pu, Jian Wang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 52. Published online 2021 Feb 4. doi: 10.1186/s12876-021-01617-8
PMCID:
PMC7860050
Martina Ledergerber, Brian M. Lang, Henriette Heinrich, Luc Biedermann, Stefan Begré, Jonas Zeitz, Niklas Krupka, Andreas Rickenbacher, Matthias Turina, Thomas Greuter, Philipp Schreiner, René Roth, Alexander Siebenhüner, Stephan R. Vavricka, Gerhard Rogler, Niko Beerenwinkel, Benjamin Misselwitz, the Swiss IBD Cohort Study Group
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 53. Published online 2021 Feb 5. doi: 10.1186/s12876-021-01622-x
PMCID:
PMC7866750
Fenghua Xu, Ning Li, Chun Wang, Hanyang Xing, Dongfeng Chen, Yanling Wei
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 54. Published online 2021 Feb 6. doi: 10.1186/s12876-021-01630-x
PMCID:
PMC7866462
Yosuke Osawa, Sachiyo Yoshio, Yoshihiko Aoki, Masaaki Korenaga, Masatoshi Imamura, Takashi Oide, Miku Okawara, Hironari Kawai, Yuriko Tsutsui, Yuichi Yoshida, Shiori Yoshikawa, Taizo Mori, Taiji Yamazoe, Tatsuya Kanto
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 55. Published online 2021 Feb 8. doi: 10.1186/s12876-021-01633-8
PMCID:
PMC7871374
Virginia Flores, Helena Martínez-Lozano, Federico Bighelli, Javier Orcajo, Javier García-Lledó, Juan Carlos Alonso-Farto, Luis Menchén
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 56. Published online 2021 Feb 9. doi: 10.1186/s12876-021-01637-4
PMCID:
PMC7871394
Jiang Chen, Hongyu Li, Wenda Xu, Xiaozhong Guo
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 58. Published online 2021 Feb 10. doi: 10.1186/s12876-021-01635-6
PMCID:
PMC7877052
Lei-Lei Wu, Qi-Long Ma, Wei Huang, Xuan Liu, Li-Hong Qiu, Peng Lin, Hao Long, Lan-Jun Zhang, Guo-Wei Ma
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 59. Published online 2021 Feb 10. doi: 10.1186/s12876-021-01636-5
PMCID:
PMC7876804
Yingying Li, Zuojin Liu, Chang’an Liu
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 61. Published online 2021 Feb 11. doi: 10.1186/s12876-021-01647-2
PMCID:
PMC7879518
Celeste Alexander, Tzu-Wen L. Cross, Anne H. Lee, Lindsey K. Ly, Miranda D. Vieson, Jason M. Ridlon, Erik R. Nelson, Kelly S. Swanson
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 62. Published online 2021 Feb 11. doi: 10.1186/s12876-021-01648-1
PMCID:
PMC7879663
Satoshi Abiko, Soichiro Oda, Akimitsu Meno, Akane Shido, Sonoe Yoshida, Ayumu Yoshikawa, Kazuaki Harada, Naoki Kawagishi, Itsuki Sano, Hisashi Oda, Takuto Miyagishima
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 63. Published online 2021 Feb 11. doi: 10.1186/s12876-020-01539-x
PMCID:
PMC7879694
Yongkang Lai, Qian Zhang, Xiaolin Pan, Zhenhua Zhu, Shunhua Long, Xiaojiang Zhou, Guohua Li, Yin Zhu, Youxiang Chen, Xu Shu
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 64. Published online 2021 Feb 12. doi: 10.1186/s12876-021-01602-1
PMCID:
PMC7879668
Michael J. Northcutt, Zhuqing Shi, Michael Zijlstra, Ayush Shah, Siqun Zheng, Eugene F. Yen, Omar Khan, Mohammad Imran Beig, Polina Imas, Adam Vanderloo, Obaid Ansari, Jianfeng Xu, Jay L. Goldstein
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 65. Published online 2021 Feb 12. doi: 10.1186/s12876-021-01645-4
PMCID:
PMC7881602
Wenjie Wang, Chen Zhang, Qihong Yu, Xichuan Zheng, Chuanzheng Yin, Xueke Yan, Gang Liu, Zifang Song
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 68. Published online 2021 Feb 12. doi: 10.1186/s12876-021-01638-3
PMCID:
PMC7881464
Xueyan Chen, Yu Liu, Donghui Pan, Maoyu Cao, Xinyu Wang, Lizhen Wang, Yuping Xu, Yan Wang, Junjie Yan, Juan Liu, Min Yang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 69. Published online 2021 Feb 13. doi: 10.1186/s12876-021-01642-7
PMCID:
PMC7881688
Brooks D. Cash, Mary Beth C. Moncrief, Michael S. Epstein, David M. Poppers
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 70. Published online 2021 Feb 15. doi: 10.1186/s12876-021-01605-y
PMCID:
PMC7885614
M. A. Niriella, I. K. Liyanage, S. K. Kodisinghe, A. P. De Silva, A. V. G. A. M. Jayatissa, N. M. M. Navarathne, R. K. Peiris, U. P. Kalubovila, S. R. Kumarasena, R. W. Jayasekara, H. J. de Silva
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 71. Published online 2021 Feb 16. doi: 10.1186/s12876-021-01644-5
PMCID:
PMC7885349
Chengcheng Christine Zhang, Lukas Liesenfeld, Rosa Klotz, Ronald Koschny, Christian Rupp, Thomas Schmidt, Markus K. Diener, Beat P. Müller-Stich, Thilo Hackert, Peter Sauer, Markus W. Büchler, Anja Schaible
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 72. Published online 2021 Feb 16. doi: 10.1186/s12876-021-01651-6
PMCID:
PMC7885467
Hiroaki Okuno, Haruei Ogino, Eikichi Ihara, Kei Nishioka, Yoshimasa Tanaka, Takatoshi Chinen, Motoyuki Kohjima, Takamasa Oono, Masatake Tanaka, Takeshi Goya, Nao Fujimori, Yoichiro Iboshi, Takuji Gotoda, Yoshihiro Ogawa
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 73. Published online 2021 Feb 16. doi: 10.1186/s12876-021-01656-1
PMCID:
PMC7885231
Jun Tachikawa, Hideyuki Chiba, Naoya Okada, Jun Arimoto, Keiichi Ashikari, Hiroki Kuwabara, Michiko Nakaoka, Takuma Higurashi, Toru Goto, Atsushi Nakajima
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 74. Published online 2021 Feb 16. doi: 10.1186/s12876-021-01652-5
PMCID:
PMC7885483
Keisaku Yamada, Masanao Nakamura, Takeshi Yamamura, Keiko Maeda, Tsunaki Sawada, Yasuyuki Mizutani, Eri Ishikawa, Takuya Ishikawa, Naomi Kakushima, Kazuhiro Furukawa, Eizaburo Ohno, Hiroki Kawashima, Takashi Honda, Masatoshi Ishigami, Mitsuhiro Fujishiro
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 75. Published online 2021 Feb 16. doi: 10.1186/s12876-021-01657-0
PMCID:
PMC7888071
Edite Sadiku, Eqerem Hasani, Indrit Këlliçi, Iris Mone, Fatjona Kraja, Bledar Kraja, Genc Burazeri
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 76. Published online 2021 Feb 16. doi: 10.1186/s12876-021-01658-z
PMCID:
PMC7885502
Aze Wilson, Bethany Choi, Michael Sey, Terry Ponich, Melanie Beaton, Richard B. Kim
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 77. Published online 2021 Feb 18. doi: 10.1186/s12876-021-01650-7
PMCID:
PMC7890824
Fumihiko Nakamura, Shiko Kuribayashi, Fumio Tanaka, Noriyuki Kawami, Yasuhiro Fujiwara, Katsuhiko Iwakiri, Motoyasu Kusano, Toshio Uraoka
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 78. Published online 2021 Feb 18. doi: 10.1186/s12876-021-01659-y
PMCID:
PMC7890897
Yang Li, Zirong Liu, Yamin Zhang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 79. Published online 2021 Feb 22. doi: 10.1186/s12876-021-01643-6
PMCID:
PMC7901191
Jonathan E. H. Ling, Timothy Coughlan, Kevan R. Polkinghorne, John Kanellis
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 80. Published online 2021 Feb 23. doi: 10.1186/s12876-021-01655-2
PMCID:
PMC7901078
Arthur Ivan N. Oliveira, Fernanda M. Malta, Patricia Momoyo Y. Zitelli, Ana Paula M. Salles, Michele S. Gomes-Gouvea, Ana Catharina S. Nastri, Joao Renato R. Pinho, Flair J. Carrilho, Claudia P. Oliveira, Maria Cássia Mendes-Corrêa, Mario G. Pessoa, Daniel F. Mazo
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 81. Published online 2021 Feb 23. doi: 10.1186/s12876-021-01654-3
PMCID:
PMC7901065
Mariana Stelmach, Kayo Augusto de Almeida Medeiros, Bárbara Justo Carvalho, Leonardo Zumerkorn Pipek, Gustavo Heluani Antunes de Mesquita, Fernanda Nii, Diego Ramos Martines, Leandro Ryuchi Iuamoto, Luiz Augusto Carneiro D’Albuquerque, Alberto Meyer, Wellington Andraus
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 83. Published online 2021 Feb 23. doi: 10.1186/s12876-021-01665-0
PMCID:
PMC7903789
Gunadi, Gabriele Ivana, Desyifa Annisa Mursalin, Ririd Tri Pitaka, Muhammad Wildan Zain, Dyah Ayu Puspitarani, Dwiki Afandy, Susan Simanjaya, Andi Dwihantoro, Akhmad Makhmudi
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 85. Published online 2021 Feb 23. doi: 10.1186/s12876-021-01668-x
PMCID:
PMC7903717
Aihemaijiang Kuerbanjiang, Maimaitiyiming Maimaituerxun, Yanjun Zhang, Yiliang Li, Gang Cui, Aibaidula Abuduhabaier, Abuduwaili Aierken, Buya Miranbieke, Meilikezati Anzaer, Yusufu Maimaiti
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 86. Published online 2021 Feb 23. doi: 10.1186/s12876-021-01671-2
PMCID:
PMC7903799
Eric Chong, Chathura Bathiya Ratnayake, Samantha Saikia, Manu Nayar, Kofi Oppong, Jeremy J. French, John A. Windsor, Sanjay Pandanaboyana
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 87. Published online 2021 Feb 25. doi: 10.1186/s12876-021-01663-2
PMCID:
PMC7905849
Qing Zhang, Yueli Zhu, Wanjiang Yu, Zhipeng Xu, Zhenzhen Zhao, Shousheng Liu, Yongning Xin, Kuirong Lv
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 88. Published online 2021 Feb 25. doi: 10.1186/s12876-021-01675-y
PMCID:
PMC7908643
Alexandra T. Strauss, Jennifer Yeh, Diego A. Martinez, Gayane Yenokyan, Janet Yoder, Ravi Nehra, Tara Feller, Kathy Bull-Henry, Ellen Stein, Lawrence C. H. Hsu, Haitham Al-Grain, Candice Zabko, Christopher Fain
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 89. Published online 2021 Feb 27. doi: 10.1186/s12876-021-01661-4
PMCID:
PMC7912514
Line Lund Kårhus, Janne Petersen, Katja Biering Leth-Møller, Line Tang Møllehave, Anja Lykke Madsen, Betina Heinsbæk Thuesen, Peter Schwarz, Jüri J. Rumessen, Allan Linneberg
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 90. Published online 2021 Feb 27. doi: 10.1186/s12876-021-01667-y
PMCID:
PMC7913457
Kil-yong Lee, Jaeim Lee, Youn Young Park, Seong Taek Oh
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 91. Published online 2021 Feb 27. doi: 10.1186/s12876-021-01672-1
PMCID:
PMC7913260
Dandan Chai, Huifen Du, Kesheng Li, Xueliang Zhang, Xiaoqin Li, Xiaoning Zhao, Xiaowen Lian, Yang Xu
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 92. Published online 2021 Feb 27. doi: 10.1186/s12876-021-01678-9
PMCID:
PMC7913228
Linhua Zheng, Yansheng Liu, Yulong Shang, Zheyi Han, Ying Han
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 93. Published online 2021 Mar 1. doi: 10.1186/s12876-021-01653-4
PMCID:
PMC7923616
David Tornai, Peter Antal-Szalmas, Tamas Tornai, Maria Papp, Istvan Tornai, Nora Sipeki, Tamas Janka, Boglarka Balogh, Zsuzsanna Vitalis
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 94. Published online 2021 Mar 2. doi: 10.1186/s12876-021-01669-w
PMCID:
PMC7923668
Young-Il Kim, Jong Yeul Lee, Chan Gyoo Kim, Boram Park, Jin Young Park, Il Ju Choi
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 95. Published online 2021 Mar 2. doi: 10.1186/s12876-021-01680-1
PMCID:
PMC7923489
Yariv Gerber, Lisa B. VanWagner, Kristine Yaffe, James G. Terry, Jamal S. Rana, Jared P. Reis, Stephen Sidney
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 96. Published online 2021 Mar 2. doi: 10.1186/s12876-021-01681-0
PMCID:
PMC7927393
Renáta Bor, Kata Judit Szántó, Anna Fábián, Klaudia Farkas, Mónika Szűcs, Mariann Rutka, Tibor Tóth, Anita Bálint, Ágnes Milassin, Zsolt Dubravcsik, Hungarian GI Endoscopy COVID-19 Study Group, Zoltán Szepes, Tamás Molnár
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 98. Published online 2021 Mar 3. doi: 10.1186/s12876-021-01670-3
PMCID:
PMC7927759
Emilia Majsiak, Magdalena Choina, Dominik Golicki, Alastair M. Gray, Bożena Cukrowska
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 99. Published online 2021 Mar 4. doi: 10.1186/s12876-021-01673-0
PMCID:
PMC7934494
Munawir Makkadafi, Aditya Rifqi Fauzi, Setya Wandita, Akhmad Makhmudi, Gunadi
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 100. Published online 2021 Mar 4. doi: 10.1186/s12876-021-01679-8
PMCID:
PMC7934461
Maoen Pan, Yuanyuan Yang, Tianhong Teng, Fengchun Lu, Yanchan Chen, Heguang Huang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 101. Published online 2021 Mar 4. doi: 10.1186/s12876-021-01685-w
PMCID:
PMC7934499
Shuhei Shintani, Osamu Inatomi, Yoshiya Takeda, Hiroshi Matsumoto, Takehide Fujimoto, Yoshihisa Tsuji, Hiromu Kutsumi, Akira Andoh
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 102. Published online 2021 Mar 4. doi: 10.1186/s12876-021-01689-6
PMCID:
PMC7934518
Zheng Liu, Yao Xu, Guijun Xu, Vladimir P. Baklaushev, Vladimir P. Chekhonin, Karl Peltzer, Wenjuan Ma, Xin Wang, Guowen Wang, Chao Zhang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 103. Published online 2021 Mar 4. doi: 10.1186/s12876-021-01692-x
PMCID:
PMC7934422
Lijun Mei, Jiaoli Zhou, Yimo Su, Kunhong Mao, Jing Wu, Caicai Zhu, Ling He, Ying Cui
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 105. Published online 2021 Mar 5. doi: 10.1186/s12876-021-01693-w
PMCID:
PMC7934555
Feng Sun, Chen Zhang, Zhijian Liu, Shichao Ai, Wenxian Guan, Song Liu
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 107. Published online 2021 Mar 5. doi: 10.1186/s12876-021-01682-z
PMCID:
PMC7934386
Yuki Okamoto, Shiro Oka, Shinji Tanaka, Yuki Kamigaichi, Hirosato Tamari, Yasutsugu Shimohara, Tomoyuki Nishimura, Katsuaki Inagaki, Hidenori Tanaka, Kenta Matsumoto, Ken Yamashita, Kyoku Sumimoto, Yuki Ninomiya, Nana Hayashi, Yasuhiko Kitadai, Kenichi Yoshimura, Kazuaki Chayama
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 110. Published online 2021 Mar 5. doi: 10.1186/s12876-021-01676-x
PMCID:
PMC7934459
Maxim Voropaiev, Deborah Nock
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 112. Published online 2021 Mar 6. doi: 10.1186/s12876-021-01687-8
PMCID:
PMC7937289
Eun Jeong Gong, Li-chang Hsing, Hyun Il Seo, Myeongsook Seo, Baek Gyu Jun, Jong Kyu Park, Sang Jin Lee, Koon Hee Han, Young Don Kim, Woo Jin Jeong, Gab Jin Cheon, Min-Ju Kim
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 113. Published online 2021 Mar 6. doi: 10.1186/s12876-021-01690-z
PMCID:
PMC7937281
Lang Yang, Hua Jin, Xiao-li Xie, Yang-tian Cao, Zhen-hua Liu, Na Li, Peng Jin, Yu-qi He, Jian-qiu Sheng
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 114. Published online 2021 Mar 9. doi: 10.1186/s12876-021-01694-9
PMCID:
PMC7941920
Mohammed Alsager, Shuet Fong Neong, Radhika Gandhi, Anouar Teriaky, Ephraim Tang, Anton Skaro, Karim Qumosani, Les Lilly, Zita Galvin, Nazia Selzner, Mamatha Pallavi Bhat, Klajdi Puka, Mayur Brahmania
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 115. Published online 2021 Mar 9. doi: 10.1186/s12876-021-01703-x
PMCID:
PMC7941890
Rui Zhong, Shali Tan, Yan Peng, Huan Xu, Xin Jiang, Yongfeng Yan, Muhan Lv, Li Liu, Xiaowei Tang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 116. Published online 2021 Mar 9. doi: 10.1186/s12876-021-01706-8
PMCID:
PMC7941124
Lizhong Zhao, Xiaorui Zhang, Yongjie Chen, Yuan Wang, Weihua Zhang, Wenli Lu
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 117. Published online 2021 Mar 9. doi: 10.1186/s12876-021-01701-z
PMCID:
PMC7944887
Amna Basheer M. Ahmed, Musa Ahmad Fagih, Muhammed Salman Bashir, Abdulrahman Abdullah Al-Hussaini
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 118. Published online 2021 Mar 12. doi: 10.1186/s12876-021-01699-4
PMCID:
PMC7953702
Ting Fan, Qi Sun, Shouli Cao, Xiangshan Fan, Qin Huang, Shu Zhang, Ying Lv, Xiaoqi Zhang, Tingsheng Ling, Lei Wang, Xiaoping Zou, Guifang Xu
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 119. Published online 2021 Mar 12. doi: 10.1186/s12876-021-01700-0
PMCID:
PMC7953789
Shuen Sung, Mustafa Al-Karaghouli, Sylvia Kalainy, Lourdes Cabrera Garcia, Juan G. Abraldes
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 120. Published online 2021 Mar 16. doi: 10.1186/s12876-021-01704-w
PMCID:
PMC7967963
Yiting Wang, Rupa Makadia, Christopher Knoll, Jill Hardin, Erica A. Voss, Daniel Fife, Kourtney Davis, Sheldon Sloan
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 121. Published online 2021 Mar 17. doi: 10.1186/s12876-021-01708-6
PMCID:
PMC7967955
Kazuhiko Uchiyama, Tomohisa Takagi, Katsura Mizushima, Mariko Kajiwara-Kubota, Saori Kashiwagi, Yuki Toyokawa, Makoto Tanaka, Yuma Hotta, Kazuhiro Kamada, Takeshi Ishikawa, Hideyuki Konishi, Mitsuo Kishimoto, Yuji Naito, Yoshito Itoh
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 122. Published online 2021 Mar 17. doi: 10.1186/s12876-021-01709-5
PMCID:
PMC7968323
Lung-Yi Mak, Danny Ka-Ho Wong, Ka-Shing Cheung, Wai-Kay Seto, James Fung, Man-Fung Yuen
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 123. Published online 2021 Mar 17. doi: 10.1186/s12876-021-01711-x
PMCID:
PMC7968194
Xueqin Chen, Ning Dai, Yanyong Deng, Xin Sun, Mingqing Zhang, Jie Pan, Zhiming Huang, Guoliang Ye, Jianmin Si, Lan Wang, Shujie Chen
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 124. Published online 2021 Mar 18. doi: 10.1186/s12876-021-01623-w
PMCID:
PMC7977252
Fujun Lv, Guangjun Wang, Dandan Ding, Caifu Shen, Jiangwei Liu, Feng Ji, Yan Kang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 125. Published online 2021 Mar 18. doi: 10.1186/s12876-021-01677-w
PMCID:
PMC7977306
Eman Mohamed Elmokadem, Radwa Maher EL Borolossy, Ahmed M. Bassiouny, Maha Gamil Hanna, Ebtissam Abdel Ghaffar Darweesh, Nagwa A. Sabri
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 126. Published online 2021 Mar 19. doi: 10.1186/s12876-021-01712-w
PMCID:
PMC7976729
Rongxin Wang, Jing Wang, Shuiqing Hu
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 127. Published online 2021 Mar 20. doi: 10.1186/s12876-021-01717-5
PMCID:
PMC7980552
Su-Mi Lee, Kyung-Hwa Lee, Seon-Young Park, Dong Hyun Kim, Jin Ook Chung, Jae Kyun Ju, Jae-Hyuk Lee, Hyun Soo Kim
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 129. Published online 2021 Mar 20. doi: 10.1186/s12876-021-01713-9
PMCID:
PMC7981874
Sajesh K. Veettil, Siang Tong Kew, Kean Ghee Lim, Pochamana Phisalprapa, Suresh Kumar, Yeong Yeh Lee, Nathorn Chaiyakunapruk
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 130. Published online 2021 Mar 20. doi: 10.1186/s12876-021-01715-7
PMCID:
PMC7981989
Jinhua Zhang, Kangli Li, Lingling Pan, Fei Teng, Peizhen Zhang, Bingquan Lin, Youwen Yuan, Xueyun Wei, Wenyuan Li, Huijie Zhang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 131. Published online 2021 Mar 21. doi: 10.1186/s12876-021-01721-9
PMCID:
PMC7981882
Alissa Walsh, Rena Cao, Darren Wong, Ramona Kantschuster, Lawrence Matini, Jean Wilson, Andrey Kormilitzin, Matthew South, Simon Travis, Sarah Bauermeister
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 132. Published online 2021 Mar 22. doi: 10.1186/s12876-021-01621-y
PMCID:
PMC7983213
Pochamana Phisalprapa, Ratthanon Prasitwarachot, Chayanis Kositamongkol, Pranaidej Hengswat, Weerachai Srivanichakorn, Chaiwat Washirasaksiri, Sombat Treeprasertsuk, Phunchai Charatcharoenwitthaya, Nathorn Chaiyakunapruk
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 135. Published online 2021 Mar 25. doi: 10.1186/s12876-021-01720-w
PMCID:
PMC7992785
Jörn Lewin, Denise Kottwitz, Johanna Aoyama, Theo deVos, Jorge Garces, Oliver Hasinger, Stefanie Kasielke, Florian Knaust, Preeti Rathi, Sebastian Rausch, Gunter Weiss, Alexander Zipprich, Edward Mena, Tse-Ling Fong
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 136. Published online 2021 Mar 25. doi: 10.1186/s12876-021-01714-8
PMCID:
PMC7995734
Jihye Lim, Hyungchul Park, Heayon Lee, Eunju Lee, Danbi Lee, Hee-Won Jung, Il-Young Jang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 137. Published online 2021 Mar 25. doi: 10.1186/s12876-021-01684-x
PMCID:
PMC7995705
Karoline Freeman, Ronan Ryan, Nicholas Parsons, Sian Taylor-Phillips, Brian H. Willis, Aileen Clarke
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 139. Published online 2021 Mar 26. doi: 10.1186/s12876-021-01716-6
PMCID:
PMC8004426
Elnaz Abbasi, Ehsanollah Ghaznavi-Rad
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 140. Published online 2021 Mar 30. doi: 10.1186/s12876-021-01719-3
PMCID:
PMC8010990
Jia-Chen E. Hu, Franziska Weiß, Christian Bojarski, Federica Branchi, Jörg-Dieter Schulzke, Michael Fromm, Susanne M. Krug
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 141. Published online 2021 Mar 31. doi: 10.1186/s12876-021-01723-7
PMCID:
PMC8010963
Rong Fu, Tingting Qiu, Wenwu Ling, Qiang Lu, Yan Luo
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 142. Published online 2021 Mar 31. doi: 10.1186/s12876-021-01727-3
PMCID:
PMC8010946
Freya Rhodes, Sara Cococcia, Jasmina Panovska-Griffiths, Sudeep Tanwar, Rachel H. Westbrook, Alison Rodger, William M. Rosenberg
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 143. Published online 2021 Mar 31. doi: 10.1186/s12876-021-01728-2
PMCID:
PMC8011169
Pui Lin Chong, David Laight, Richard J. Aspinall, Antony Higginson, Michael H. Cummings
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 144. Published online 2021 Apr 1. doi: 10.1186/s12876-021-01660-5
PMCID:
PMC8015038
Sheng Zheng, Zizhen Zhang, Ning Ding, Jiawei Sun, Yifeng Lin, Jingyu Chen, Jing Zhong, Liming Shao, Zhenghua Lin, Meng Xue
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 146. Published online 2021 Apr 1. doi: 10.1186/s12876-021-01734-4
PMCID:
PMC8017607
Jorge Canena, Luís Lopes, João Fernandes, Patrício Costa, Marianna Arvanitakis, Arjun D. Koch, Jan-Werner Poley, Javier Jimenez, Enrique Dominguez-Munõz, Pietro Familiari, Marco J. Bruno, Mário Dinis-Ribeiro
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 147. Published online 2021 Apr 1. doi: 10.1186/s12876-021-01735-3
PMCID:
PMC8017832
Sohan Punia, Brian D. Juran, Ahmad H. Ali, Erik M. Schlicht, Raymond M. Moore, Zhifu Sun, Konstantinos N. Lazaridis
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 149. Published online 2021 Apr 1. doi: 10.1186/s12876-021-01741-5
PMCID:
PMC8017778
Shinya Furukawa, Sen Yagi, Kana Shiraishi, Yu Hashimoto, Shogo Kitahata, Masakazu Hanayama, Kazuhiro Tange, Kenichiro Mori, Tomoyuki Ninomiya, Seiyuu Suzuki, Naozumi Shibata, Hidehiro Murakami, Katsuhisa Ohashi, Aki Hasebe, Hideomi Tomida, Yasunori Yamamoto, Eiji Takeshita, Yoshio Ikeda, Yoichi Hiasa
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 152. Published online 2021 Apr 7. doi: 10.1186/s12876-021-01724-6
PMCID:
PMC8028202
Chia-Chin Li, Chih-Yi Chen, Ying-Hsiang Chou, Chih-Jen Huang, Hsiu-Ying Ku, Chun-Ru Chien
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 153. Published online 2021 Apr 7. doi: 10.1186/s12876-021-01742-4
PMCID:
PMC8028221
Xinsuo Zhuang, Fumei Chen, Qian Zhou, Yuanrun Zhu, Xiaofeng Yang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 154. Published online 2021 Apr 7. doi: 10.1186/s12876-021-01746-0
PMCID:
PMC8028195
Xi Zhong, Tianpei Guan, Danrui Tang, Jiansheng Li, Bingui Lu, Shuzhong Cui, Hongsheng Tang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 155. Published online 2021 Apr 7. doi: 10.1186/s12876-021-01710-y
PMCID:
PMC8028813
Lei Jiang, Lijun Xie, Ge Li, Hang Xie, Zhao Fang, Xinran Cai, Yanling Chen
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 156. Published online 2021 Apr 7. doi: 10.1186/s12876-021-01743-3
PMCID:
PMC8028144
Byung-Soo Park, Sung Hwan Cho, Gyung Mo Son, Hyun Sung Kim, Yong-Hoon Cho, Dae Gon Ryu, Su Jin Kim, Su Bum Park, Cheol Woong Choi, Hyung Wook Kim, Tae Un Kim, Dong Soo Suh, Myunghee Yoon, Hong Jae Jo
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 157. Published online 2021 Apr 7. doi: 10.1186/s12876-021-01729-1
PMCID:
PMC8028073
Fredrik Norström, Anna Myléus, Katrina Nordyke, Annelie Carlsson, Lotta Högberg, Olof Sandström, Lars Stenhammar, Anneli Ivarsson, Lars Lindholm
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 159. Published online 2021 Apr 9. doi: 10.1186/s12876-021-01737-1
PMCID:
PMC8034082
Tianyun Liu, Lichy Han, Mera Tilley, Lovisa Afzelius, Mateusz Maciejewski, Scott Jelinsky, Chao Tian, Matthew McIntyre, the 23andMe Research Team, Nan Bing, Kenneth Hung, Russ B. Altman
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 160. Published online 2021 Apr 9. doi: 10.1186/s12876-021-01740-6
PMCID:
PMC8034169
Niels Teich, Harald Grümmer, Eric Jörgensen, Thomas Liceni, Frank Holtkamp-Endemann, Tim Fischer, Susanne Hohenberger
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 161. Published online 2021 Apr 12. doi: 10.1186/s12876-021-01747-z
PMCID:
PMC8042988
Dana Binyamin, Orna Nitzan, Maya Azrad, Zohar Hamo, Omry Koren, Avi Peretz
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 166. Published online 2021 Apr 13. doi: 10.1186/s12876-021-01754-0
PMCID:
PMC8045228
Zifei Tang, Ping Zhang, Min Ji, Chunlan Yin, Ruiqin Zhao, Zhiheng Huang, Ying Huang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 167. Published online 2021 Apr 13. doi: 10.1186/s12876-021-01756-y
PMCID:
PMC8045347
Teruki Miyake, Masumi Miyazaki, Osamu Yoshida, Sayaka Kanzaki, Hironobu Nakaguchi, Yoshiko Nakamura, Takao Watanabe, Yasunori Yamamoto, Yohei Koizumi, Yoshio Tokumoto, Masashi Hirooka, Shinya Furukawa, Eiji Takeshita, Teru Kumagi, Yoshio Ikeda, Masanori Abe, Kumiko Toshimitsu, Bunzo Matsuura, Yoichi Hiasa
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 170. Published online 2021 Apr 13. doi: 10.1186/s12876-021-01748-y
PMCID:
PMC8045325
Yang fan Li, Jing Zheng, He wei Peng, Xiao lin Cai, Xin ting Pan, Hui quan Li, Qi zhu Hong, Zhi jian Hu, Yun li Wu, Xian-E. Peng
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 171. Published online 2021 Apr 14. doi: 10.1186/s12876-021-01750-4
PMCID:
PMC8045212
Carlijn R. Lamers, Nicole M. de Roos, Lola J. M. Koppelman, Maria T. E. Hopman, Ben J. M. Witteman
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 172. Published online 2021 Apr 14. doi: 10.1186/s12876-021-01739-z
PMCID:
PMC8046271
Eric J. Dein, Fredrick M. Wigley, Zsuzsanna H. McMahan
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 174. Published online 2021 Apr 15. doi: 10.1186/s12876-021-01738-0
PMCID:
PMC8051106
Namyoung Park, Sang Hyub Lee, Min Su You, Joo Seong Kim, Gunn Huh, Jung Won Chun, In Rae Cho, Woo Hyun Paik, Ji Kon Ryu, Yong-Tae Kim
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 175. Published online 2021 Apr 17. doi: 10.1186/s12876-021-01755-z
PMCID:
PMC8052855
Kung-Hao Liang, Ming-Wei Lai, Yang-Hsiang Lin, Yu-De Chu, Chih-Lang Lin, Wey-Ran Lin, Ya-Hui Huang, Tong-Hung Wang, Rong-Nan Chien, Tsung-Hui Hu, Chau-Ting Yeh
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 177. Published online 2021 Apr 17. doi: 10.1186/s12876-021-01761-1
PMCID:
PMC8052794
Kun Li, Hongling Yin, Yi Duan, Peizhen Lai, Yancheng Cai, Youzhen Wei
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 178. Published online 2021 Apr 19. doi: 10.1186/s12876-021-01640-9
PMCID:
PMC8056676
Yun Xu, Zong-Hao Huang, Charlie Zhi-Lin Zheng, Cong Li, Yu-Qin Zhang, Tian-An Guo, Fang-Qi Liu, Ye Xu
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 185. Published online 2021 Apr 20. doi: 10.1186/s12876-021-01768-8
PMCID:
PMC8057666
Rongrong Ding, Xinlan Zhou, Dan Huang, Yanbing Wang, Xiufen Li, Li Yan, Wei Lu, Zongguo Yang, Zhanqing Zhang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 190. Published online 2021 Apr 27. doi: 10.1186/s12876-021-01774-w
PMCID:
PMC8077956
Flávia Gonçalves Musauer Palacio, Lucila Marieta Perrotta de Souza, Jéssica Pronestino de Lima Moreira, Ronir Raggio Luiz, Heitor Siffert Pereira de Souza, Cyrla Zaltman
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 192. Published online 2021 Apr 27. doi: 10.1186/s12876-021-01781-x
PMCID:
PMC8077865
Ebrahim Mokhtari, Hossein Farhadnejad, Ammar Salehi-Sahlabadi, Narjes Najibi, Mina Azadi, Farshad Teymoori, Parvin Mirmiran
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 196. Published online 2021 May 1. doi: 10.1186/s12876-021-01784-8
PMCID:
PMC8088717
Mónica R. Zavala-Solares, Gabriela Fonseca-Camarillo, Miguel Valdovinos, Julio Granados, Guido Grajales-Figueroa, Luis Zamora-Nava, Nancy Aguilar-Olivos, Luis R. Valdovinos-García, Jesús K. Yamamoto-Furusho
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 201. Published online 2021 May 3. doi: 10.1186/s12876-021-01707-7
PMCID:
PMC8094498
Xiang-Yao Wang, Ning-Li Chai, Ya-Qi Zhai, Long-Song Li, Zan-Tao Wang, Jia-Le Zou, Yong-Sheng Shi, En-Qiang Linghu
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 203. Published online 2021 May 5. doi: 10.1186/s12876-021-01766-w
PMCID:
PMC8097794
Meysam Olfatifar, Mohammad Reza Zali, Mohamad Amin Pourhoseingholi, Hedieh Balaii, Shaghayegh Baradaran Ghavami, Maria Ivanchuk, Pavlo Ivanchuk, Saeed hashemi Nazari, Shabnam shahrokh, Siamak Sabour, Soheila Khodakarim, Hamid Asadzadeh Aghdaei, Pejman Rohani, Gholamhossein Mehralian
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 204. Published online 2021 May 6. doi: 10.1186/s12876-021-01745-1
PMCID:
PMC8101120
Kota Uetsuki, Hiroki Kawashima, Eizaburo Ohno, Takuya Ishikawa, Tadashi Iida, Kenta Yamamoto, Kazuhiro Furukawa, Masanao Nakamura, Takashi Honda, Masatoshi Ishigami, Yoshiki Hirooka, Mitsuhiro Fujishiro
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 211. Published online 2021 May 10. doi: 10.1186/s12876-021-01776-8
PMCID:
PMC8111728
Yu-ling Chen, Hao Li, Shu Li, Zhou Xu, Shen Tian, Juan Wu, Xin-yu Liang, Xin Li, Zi-li Liu, Jun Xiao, Jia-ying Wei, Chen-yu Ma, Kai-nan Wu, Liang Ran, Ling-quan Kong
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 212. Published online 2021 May 10. doi: 10.1186/s12876-021-01782-w
PMCID:
PMC8111711
Qianqian Ma, Xianhua Liao, Congxiang Shao, Yansong Lin, Tingfeng Wu, Yanhong Sun, Shi-Ting Feng, Junzhao Ye, Bihui Zhong
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 215. Published online 2021 May 10. doi: 10.1186/s12876-021-01790-w
PMCID:
PMC8112063
Zhongcao Wei, Xing Yang, Xin Xing, Lei Dong, Jinhai Wang, Bin Qin
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 218. Published online 2021 May 12. doi: 10.1186/s12876-021-01800-x
PMCID:
PMC8114539
Daniel W. Gunda, Elizabeth F. Mtui, Paulina M. Manyiri, David C. Majinge, Semvua B. Kilonzo, Humphrey D. Mazigo, Benson R. Kidenya
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 219. Published online 2021 May 13. doi: 10.1186/s12876-021-01802-9
PMCID:
PMC8117578

Corrections

Tongluk Teerasarntipan, Roongruedee Chaiteerakij, Piyapan Prueksapanich, Duangporn Werawatganon
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 108. Published online 2021 Mar 5. doi: 10.1186/s12876-021-01634-7
PMCID:
PMC7934481
Shanshan Chen, Haijun Huang, Wei Huang
BMC Gastroenterol. 2021; 21: 109. Published online 2021 Mar 5. doi: 10.1186/s12876-021-01649-0
PMCID:
PMC7934402

Articles from BMC Gastroenterology are provided here courtesy of BioMed Central